Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο από το 2004 και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε πολλούς ευχαριστημένους πελάτες. Η συνέπεια και η αμμεσότητά μας χαρακτηρίζουν κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών - οδηγιών που επιβάλλονται κατά περίπτωση.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εμπορία
  • Συναρμολόγηση
  • Τοποθέτηση
  • Επισκευή
  • Συντήρηση

σε:

  • Παιδικές Χαρές
  • Αθλητικό Εξοπλισμό
  • Αστικό Εξοπλισμό
  • Δάπεδα Ασφαλείας
  • Αθλητικές Εγκαταστάσεις